Tầm quan trọng của chuông gọi y tá trong bệnh viện như thế nào?

Tầm quan trọng của chuông gọi y tá trong bệnh viện như thế nào?

Chuông gọi y tá đóng vai trò rất quan trọng trong các bệnh viện hiện nay. Nó giúp cho người bệnh an tâm hơn khi điều trị tại bệnh viện. Đội ngũ y bác sỹ cũng dễ dàng hơn khi tiếp nhận các ca gặp sự cố và đến xử lý kịp thời các tình huống xấu. Người bệnh chỉ cần nhấn một nút nhận được lắp đặt tại đầu giường của người bệnh, hay một nút nhấn được lắp đặt trong nhà vệ sinh. Tín hiệu sẽ được truyền tải đến đồng hồ nhận tín hiệu đeo tay hoặc bảng hiển thị được lắp đặt tại phòng trực y bác sỹ. Khi đó đội ngũ y bác sỹ sẽ biết được phòng bao nhiêu, số giường bệnh nào, hay nhà vệ sinh tầng mấy bệnh nhân gặp sự cố xảy ra. Họ sẽ có mặt kịp thời để xử lý mọi tình huống.


Call Now