GIỚI THIỆU


SAWAA,.JSC thuộc SAWAA GROUP tại Hàn quốc và là công ty con tại Việt nam, một tập đoàn tiên phong giới thiệu hệ thống gọi không dây  RFID tại Việt Nam cho F&B ngành công nghiệp từ năm 2009 và sau đó là khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi là một công ty thuộc sở hữu đầy đủ các công nghệ dựa trên chuyên về các ứng dụng RFID và chủ yếu Các Paging Hệ thống không dây RINGCALL®.

RINGCALL ® Paging Hệ thống không dây là một hệ thống giải pháp mạng công nghệ trước đó kết hợp các thiết bị RF và quản lý phần mềm và chúng tôi có thể áp dụng cho tất cả các chuyên sâu sử dụng trong nhà hàng, y tế, công nghiệp, sản xuất, xây dựng, an ninh, Viễn thông và Bộ Công nghiệp Bộ Chính phủ.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Tạo ra các giải pháp không dây để giảm sự phụ thuộc nguồn nhân lực và các nguồn lực tối ưu hóa hiệu quả cho tổ chức của khách hàng.

About

SAWAA RINGCALL, a pioneer to introduce the RFID Wireless Calling system in Viet Nam for the F&B industry since 2003 and subsequently the Asia Pacific region. We are a fully owned technological based company specializing in RFID applications and principally The RINGCALL ® Wireless Paging System.

RINGCALL ® Wireless Paging System is an advance technological network solution system which combines RF equipments and software management and we are applicable for all-intensive usage in the Hospitality, Healthcare, Industrial, Manufacturing, Construction, Security, Telecommunication Industries and the Government Ministries Department.

OUR VISION

Creating wireless solutions to reduce manpower dependency and effectively optimizing resources for the clients’ organisation.

CORPORATE PHILOPHY

Customer-intimate

Based on our philosophy of “customer first” , we constantly develop and provide innovative and high quality products and services that satisfy various customer demand.

People-oriented

We respect and encourage personal growth for our employees under our belief that the success of our business is led by nurturing each individual’s character and ability.

Transparent partnership

We respect our distributors and other business partner, and work with them through long-term relationships to archieve mutual growth based on trust.

Call Now