Chính sách đại lý

CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ: Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn dựa trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu Luôn tìm kiếm cơ hội phát triển cũng như chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh với đại lý. Luôn [...]

Xem thêm...

Call Now