Tại sao nên chọn chuông gọi y tá không dây Ringcall Hàn Quốc

Ringcall có dòng thiết bị gọi y tá định vị chuyên dụng cho bệnh viện. Thông qua thiết bị gọi y tá không dây bệnh nhân từ giường hoặc phòng của mình có thể xác định vị trí của nhân viên y tá một cách hiệu quả và nhanh chóng để yêu cầu một số hỗ trợ cơ bản hoặc thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Các nút chuông gọi y tá không dây ringcall được đặt trên giường hoặc phòng hoặc trong môi trường mà bệnh nhân di chuyển trong bênh viện như hành lang, nhà vệ sinh,… hoặc từ phòng của họ để đảm bảo hỗ trợ ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp

Ringcall cho phép giao tiếp giữa bệnh nhân và nhân viên điều dưỡng và lần lượt với nhóm y tế, do đó tạo ra một môi trường giao tiếp đáng tin cậy trong cơ sở.

Thiết bị của chúng tôi với tiêu chuẩn quốc tế nên bảo đảm rằng không phát ra bất kỳ loại nhiễu sóng vô tuyến nào đối với các thiết bị y tế khác.


Call Now