Làm thế nào để thay pin cho nút nhấn chuông gọi.?

  1. Bạn bóc lớp keo dính hai mặt phía mặt dưới của nút chuông gọi ra, sau đó lấy tô vít vặn 3 con ốc ra
  2. Lấy đầu to vít mặt dẹt cậy lắp phía dưới ra sau đó thất chiếc Pin của nút gọi và rút ra tháy Pin mới đúng kích thước mã số của Pin vào là xong
  3. Đậy lắp vào và bắt 3 con ốc vít trả lại như trước sau đó dán lại băng keo 2 mặt gắn vào vị trí cũ xong.

( Pin dùng cho Nút nhấn chuông gọi RB5-1NW  và RB7-1B )

 ( Pin dùng cho Nút nhấn chuông gọi RB9-2NW )

Pin dùng cho Nút nhấn chuông gọi RB6-6NW )


Call Now