Ringcall lắp đặt chuông gọi y tá cho bệnh viện mắt Bắc Giang

Ringcall lắp chuông gọi cho bệnh viện Mắt Bắc Giang.

Hệ thống chuông gọi y tá không dây được thiết kế kiểu dáng và tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ y tế cũng như các bệnh viện trên toàn thế giới.

Sản phẩm Ringcall đã được nhiều bệnh viện lớn trên toàn quốc cũng như trên toàn cầu lắp đặt và sử dụng rất hiệu quả và tiện ích cho người bệnh cũng như nhân viên y tá chăm sóc cho bệnh nhân một cách nhanh hơn và chính xác hơn, nhằm kịp thời khi có sự cố khẩn cấp về sức khỏe.

( Video lắp đặt hệ thống chuông gọi y tá cho bệnh viện mắt tại bắc giang )

Ứng dụng & kỹ thuật

Gồm có bảng hiện thị báo số RC3-33P được gắn phòng y tá trực và các nút chuông gọi RB5-1NW được gắn tại các đầu giường để tiện cho người bệnh nhấn gọi y tá đơn giản và nhanh chóng hơn đồng thời y tá sẽ nhận biết chính xác hơn là người bệnh nào gọi.

 


Call Now